Uposlenici i saradnici

Jasna Jašarević

Direktorica
e-mail: jasna@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 833

Vera Đezić

Direktorica Odjela finansija i administracije
e-mail: vera@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 831

Ismet Sokoljanin

Izvršni direktor
e-mail: ismet@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830

Sabina Sinanović Ćatibušić

Menadžerica odjela za razvoj i implementaciju edukativnih programa
e-mail: sabina@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 382 325

Selma Memišević

menadžerica Odjela finansija i administracije
e-mail: selma@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830

Tarik Baraković

Menadžer  programa filantropije
e-mail: tarik@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830

Amila Čitaković

Koordinatorica za komunikacije i odnose s javnostima
e-mail: info@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 832

Melika Mulaosmanović

Koordinatorica programa razvoja zajednice
e-mail: melika@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 832

Mirza Mujezinović

Koordinator projekta Omladinske banke
e-mail: mirza@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830

Azra Isanović

Koordinatorica programa finansijske podrške
e-mail: azra@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830

Andrijana Čajić

Koordinatorica uredskih poslova
e-mail: andrijana@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 831

Nerma Sakić

Koordinatorica projekta filantropije
e-mail: nerma@fondacijatz.org 
Telefon: + 387 35 362 832

Edin Suljagić

Koordinator projekta - Društveni centar Kiseljak
e-mail: edin@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 382 325

Miren Aljić

Koordinator za komunikacije i odnose s javnošću
e-mail: miren@fondacijatz.org
Telefon: + 387 35 368 387

Tatjana Sekulić

Koordinatorica projektnih aktivnosti
e-mail: tatjana.sekulic@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 382 832

Emina Kurtalić

Telefon: +387 35 382 831
e-mail: emina.kurtalic@fondacijatz.org

Tatjana Kušljugić

Asistentica u finansijama i računovodstvu
e-mail: tatjana.kusljugic@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 382 830

Albina Beganović

Asistentica na programu - Društveni centar Kiseljak
e-mail: albina@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 382 325

Almedina Karić Jahić

Asistentica za komunikaciju i odnos sa javnošću
e-mail: almedina@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 358 389