preloader__image

U okviru  programa filantropije Fondacija tuzlanske zajednice razvija i promoviše kulturu darivanja i podstiče uključivanje filantropa u organizovan razvoj zajednice. Aktivnosti u okviru ovog programa usmjerene su na povezivanje pojedinaca, preduzeća, porodica i drugih donatora kako bi zajednički organizovali dobrovoljno darivanje za podršku civilnom sektoru u cijeloj BiH.

Kroz razvoj udruženih i filantropskih fondova, on-line grupnog finansiranja, saradnju sa preduzećima, pojedincima i dijasporom, stvaramo okruženje i uslove za dugoročnu održivost civilnog sektora i kontinuiranu podršku građanskim inicijativama i projektima za opšte društvenu korist.

Javni poziv

Poziv organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama  iz Bosne i Hercegovine - podrška realizaciji kampanja za namicanje sredstava 

 

U partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“ Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje Javni poziv za podršku  organizacijama civilnog društva (OCD) i neformalnim grupama građana (NGG) s područja cijele Bosne i Hercegovine (BiH) za realizaciju kampanja za namicanje sredstava. 

Kampanje za namicanje sredstava od strane OCD i NGG s područja BiH, trebaju da budu primarno usmjerene prema lokalnim donatorima (pojedincima i preduzećima) s ciljem namicanja sredstava za društveno korisne projekte koje OCD i NGG žele realizovati u zajednicama u kojim djeluju.  

Podrška se realizuje kroz projekat FTZ “Naša zajednica je naša odgovornost”, koji ima za cilj da poveća vidljivost filantropskih napora i transparentnost organizacija civilnog društva i filantropskih organizacija u BiH.   

Ukupna finansijska vrijednost  za podršku realizaciji kampanja za namicanje sredstava u ovom pozivu iznosi 40.000,00 KM. 

 

CILJEVI POZIVA 

  • Mobilizirati lokalne resurse u rješavanju problema od društvenog interesa;    
  • Unaprijediti saradnju OCD i NGG sa lokalnim donatorima (pojedincima i biznisima) iz BiH; 
  • Ojačati kapacitete OCD i NGG za uspješno i transparentno provođenje kampanja za namicanje sredstava u svojim lokalnim zajednicama.

 

Više informacija možete dobiti OVDJE

Ko može aplicirati?

Aplicirati mogu OCD i NGG iz cijele BiH, koje zadovoljavaju sljedeće osnovne kriterije: 

  • Žele namicati sredstva za društveno korisni projekat koji će poboljšati uslove življenja u lokalnoj zajednici; 
  • Imaju već izgrađene odnose sa ljudima u lokalnoj zajednici i značajan krug potencijalnih lokalnih donatora i žele graditi povjerenje s drugim lokalnim donatorima u svojoj zajednici;
  • Žele sa drugim OCD u BiH promovisati vrijednosti filantropije kao važnog segmenta za razvoj društva u BiH; 
  • Spremni su na transparentno i odgovorno upravljanje finansijskim sredstvima dobivenim od FTZ i lokalnih donatora.

Rok za prijavu:

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 31. marta do 17. aprila 2023. godine.