preloader__image

Mirza Mujezinović, koordinator programa za mlade

Prvi kontakt sa Fondacijom tuzlanske zajednice Mirza Mujezinović je ostvario još  2006. godine, tada kao učenik JU Osnovne škole Tušanj, preko projekta "LIDERSHIP", koji je Fondacija tuzlanske zajednice realizovala u četiri škole na području, tadašnje, općine Tuzla (Miladije, Solina, Gornja Tuzla i Tušanj), nakon čega je 2009.godine postao asistent na istom programu. Nakon šest mjeseci rada kao asistent,  prekomandovan je u voditelja sekcije u Osnovnoj školi Kreka, potom sekciji Tušanj, Lipnica i na kraju kao voditelj Omladinskog kluba pri Organizaciji za djecu i mlade "Osmijeh za Osmijeh". 2013.godine se prijavljuje za članstvo u Odboru Omladinske banke Tuzla u kojem je obnašao dužnost predsjednika dvije godine. Po završetku mandata, Mirza postaje član Upravnog Odbor Fondacije tuzlanske zajednice gdje se zadržao do 2016.godine. Iste godine postaje asistent na programu za mlade, a tu fuknciju obnaša i danas. Također, od februara 2018.godine Mirza je i koordinator na projektu kastracije i sterilizacije lutalica i vlasničkih pasa.

Mirza je trenutno student četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hobi mu je čitanje i sportsko novinarstvo.