preloader__image

Melika Mulaosmanović, koordinatorica programa organiziranja zajednice

Melika je počela sa radom u Fondaciji tuzlanske zajednice u septembru 2015. godine kao koordinatorica uredskih poslova i koordinatorica projekta Vitalni znaci, ali je veoma rano počela da stiče radno iskustvo i to pretežno u kompanijama koje su logistički podržavale SFOR i NATO snage. Tako da je od 1996. godine već počela da radi za američku kompaniju Brown&Root, kasnije KBR koja decenijama klijentima odgovara za svoje najizazovnije zadatke. Svoje radno iskustvo kao Administrator i Viši administrativni radnik je stekla u pomenutoj kompaniji u kojoj je radila 14 godina. Provela je 3,5 godine u inostranstvu i time stekla pored radnog i veliko životno iskustvo, a veliku podršku je dobijala od svog muža i sina. Nakon toga odmah počinje raditi kao HR administrator u kompaniji DynCorp International, zatim svoje radno iskustvo proširuje kroz rad na Američkom univerzitetu u BiH sa sjedištem u Tuzli na poziciji Administrator i savjetnik studenata dodiplomskog studija. Pohađala je mnoge kurseve, ali bi izdvojila kurseve logistike, rad sa klijentima, kvaliteta poslovanja  i osnove poduzetništva. Za vrijeme katastrofalnih poplava koje su obuhvatile područje Bosne i Hercegovine, angažovana je od strane Švicarskog Crvenog Križa u Posavskom kantonu kao verifikator procjene štete kuća nastradalih nakon poplave i monitor   kontrole kvaliteta. Uvijek je željela da stiče nova i različita iskustva, te je učestvovala  u popisu stanovništva angažovana od strane Agencije za statistiku BiH, zatim je učestvovala na Opštim izborima 2014. godine kao posmatrač Koalicije „Pod lupom“. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Tuzli stiče zvanje bachelor poslovne administracije. 

Melika ima iskustvo rada na  različitim poljima i brzo se uklapa u timski rad, humana je, skromna, iskrena i izuzetno pozitivna. Njen moto je učenje, tvrdi da nikada ne treba odustajati od učenja jer je to  proces sticanja znanja koji traje cijeli život. Završila je nižu muzičku školu i hobi joj je muzika, te nekada nađe vremena za svoj omiljeni instrument violinu.