Fond za mlade usmjeren je na podršku realizaciji inicijativa mladih koje imaju za cilj podstaknuti mlade da učestvuju u aktivnostima i kreiranju sadržaja za dobrobit zajednice i unaprjeđenje položaja mladih u tuzlanskoj zajednici. Podrška iz ovog fonda realizuju se u okviru Programa za mlade po modelu "Omladinska banka" što znači da odluku o distribuciji sredstava, praćenje realizacije ideja i podršku mladima u realizaciji iz ovog fonda donose također mladi ljudi. Kroz lični doprinos i aktivno djelovanje u zajednici, mladi imaju priliku da preuzmu inicijativu i da predlože projekte za poboljšanje uslova življenja u lokalnoj zajednici i otvaranje novih sadržaja i mogućnosti za mlade. U toku godine budu otvorena dva javna poziva (proljeće i jesen) na koji mogu aplicirati omladinske organizacije i neformalne grupe mladih ljudi sa područja Tuzlanskog kantona. 

Javni poziv

Javni poziv za podršku projektima omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih

JAVNI POZIV JE ZATVOREN.

Fondacija tuzlanske zajednice (u daljnjem tekstu: Fondacija) poziva omladinske organizacije i neformalne grupe mladih da predlože projekte koji će omogućiti mladima da se aktivno uključe u aktivnosti i kreiranje sadržaja za dobrobit zajednice i unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu.

U partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“ Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima mladih sa područja Tuzlanskog kantona.

Podrška se realizuje kroz projekat ˝Naša zajednica je naša odgovornost¨ koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na smoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku projektima mladih u ovom javnom pozivu iznosi 27.000,00 KM

CILJEVI FONDA

  • Osnaživanje kapaciteta mladih u svim sferama njihovog djelovanja
  • Osnaživanje mladih na samostalno donošenje odluka i djelovanje u lokalnoj zajednici
  • Osnažiti omladinski sektor kroz jačanje programskih i organizacionih kapaciteta omladinskih organizacija.
  • Uspostaviti međusektorska partnerstva i promovisati važnu ulogu civilnog sektora i građanskih inicijativa u razvoju zajednice.

Saznaj više

Ko može aplicirati?

  • Registrovana udruženja mladih sa područja Tuzlanskog kantona (Član 4, Zakon o mladima FBIH, stav 2);
  • Neformalne grupe mladih od najmanje 3 punoljetna člana sa područja Tuzlanskog kantona (Član 4, Stav 1)

Rok za prijavu

POZIV JE ZATVOREN. Poziv za prijem aplikacija bio je otvoren od 28. februara do 30. mart 2022. godine.