preloader__image

Fond za Aktivne zajednice je namjenski fond za unaprjeđenje naselja i mjesnih zajednica u TK, koje su uključene u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo na nivou odabranih naselja u kojima se lokalne grupe za razvoj zajednica redovno sastaju kako bi aktivno radili na rješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora, te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi.

Projekti koji budu finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice.     

Javni poziv

Javni poziv za podršku zagovaračkim projektima lokalnih grupa za razvoj zajednice

Javni poziv je zatvoren 31.10.2021.god.

Fondacija tuzlanske zajednice (u daljnjem tekstu: Fondacija) poziva organizacije i neformalne grupe građana da predlože projekte koji će omogućiti građanima da se aktivno uključe u aktivnosti i kreiranje sadržaja za dobrobit zajednice i rješavanje zajedničkih problema u Tuzlanskom kantonu. 

U partnerstvu sa Njemačkim saveznim ministarstvom za vanjski razvoj (BMZ), Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima lokalnih grupa za razvoj sa područja Tuzlanskog kantona.

​Podrška se realizuje kroz projekat „Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK“  koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na smoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku projektima u ovom javnom pozivu iznosi 25.000,00 KM.

CILJEVI FONDA

Osnovni cilj Fonda je unapređenje i razvoj aktivnih zajednica na području Tuzlanskog kantona, kroz sufinansiranje projekata i inicijativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju suradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora.

CILJ POZIVA

Pružiti finansijsku podršku dugoročnim zagovaračkim projektima lokalnih grupa za razvoj kojima se rješavaju prioritetni problemi u ciljanim zajednicama.

Saznaj više

Ko može aplicirati?

Aplicirati mogu Lokalne grupe za razvoj zajednice, članice Mreže aktivnih zajednica koje imaju aktivan status zaključno sa 07.10., i to s područja: Grada Tuzla, Grada Živinice, Općine Kalesija, Općine Lukavac i Općine Srebrenik.

NAPOMENA
Prednost će imati aplikanti koji su započeli svoje dugoročne zagovaračke projekte u posljednje tri godine uz podršku Fondacije

Rok za prijavu

POZIV JE ZATVOREN. Poziv za prijem aplikacija bio je otvoren od 07. oktobra do 31. oktobra 2021. godine.